تهران، پاکدشت، کیلومتر 2 جاده فیلستان به پوئینک

تلفن: 02136414545

تلفن: 02136414544

فکس: 02136414543

موبایل: 09124656505

ایمیل: info@kohanceram.com

سایت: www.kohanceram.com

QR code kohanceram