آجرنسوز نما یکى از انواع آجر مى باشد که از خاک نسوز و خاک چینى، در دماى حرارتى بسیار بالا تولید مى شود خاکـى که تـوان تحمـل  دماهــاى بسیـار بالا را داراست و داراى ساختـار مولکولى منظـم و مستحکـم مى باشـد. آجر نسوز نما به علـت تنـــوع رنـگ و زیبایــى خــاص خـود در نماى ساختمان مورد استفـاده قـرار مى گیـــرد. آجرهاى نسوز در کوره ها و پاتیل هــا و در صنعت جهت عایـق کارى کاربرد دارند. برخى از آجرهاى نسوز نیز در نماى ساختمان هــا  استفاده مى گردند، رنگ هاى زنده و زیبا که به رنگ هاى طبیعت مى باشند عامل زیبایى و جلوه ى منحصر به فرد این محصول است. قیمت این نــوع محصول نسبت به سایــر آجرهاى نما اندکــى بیشتــر است و علـت آن بالاتــر بودن قیمت خاک نسوز سختى تولیــد  زمان پخت طولانى تر، مصـرف سوخت بالاتر، استهلاک بیشتر کوره ها و طبیعتـاً دستمزد بیشتــر نیروى انسانــى مى باشــد.