آجر نسوز نما به علـت تنـــوع رنـگ و زیبایــى خــاص خـود در نماى ساختمان مورد استفـاده قـرار مى گیـــرد رنگ هایى زنده و زیبا که به رنگ هاى طبیعت مى باشند، عامل زیبایى و جلوه ى منحصر به فرد این محصول است.

رنگ بندی محصولات کهن سرام شامل  رنگ های سفید ، مشکی ، شاموتی ، روشن ، قرمز ، جیگری و تیره می باشد.